Partnere

  • Brødr. Ødegård Maskindrift AS  - Gravearbeider
  • Frank Johnny Dyrød - Snekkerarbeid
  • Robert Grønli AS - Snekkerarbeid
  • Storm Elektro AS - Elektriske arbeider
  • Omikron Elektro - Elektriske arbeider
  • Norén Maler og Byggtapetserfirma A/S - Malerarbeid
  • DK Byggconsult – Entreprenør og Byggmester
  • Tommy Ullriksen – Snekkerarbeid
  • Martinsen & Sønn Elektro AS – Hvitevarer
Selbak Rør – Din Rørlegger i Fredrikstad